Kære alle menighedsråd, kære præster, kære kirkekontorer!

Provstiet tilbyder alle interesserede et kursus i brug af hjertestarter

tirsdag den 19. marts 2019 kl. 13-16 
i Søllerød Sognegård, Søllerødvej 13, 2840 Holte.

Paramediciner Chris Garfort står igen for instruktionen. Han er vicebrandinspektør og indsatsleder i Hovedstadens Beredskab (Københavns Brandvæsen) og har således masser af erfaring at øse ud af!

Vi lærer om hvilke symptomer der viser sig ved hjertestop, hvorfor det er bedre at bruge en hjertestarter fremfor almindelig hjertemassage, hvornår man kan bruge en hjertestarter og hvornår ikke, hvordan hjertestarteren fungerer, hvordan den vedligeholdes og fremfor alt: så får man lov til at øve sig og have ”hands-on”!

Mange sognegårde har efterhånden en hjertestarter hængende, men jo flere der kan bruge den, jo bedre!
Det kan anbefales at man deltager i dette kursus mindst hvert 2. år.

Vi lægger op til at kirkekontoret i hvert sogn tager imod tilmeldingerne og videregiver til undertegnede. Der er typisk plads til 15-18 personer pr. kursus. Hvis flere end det, så laver vi et nyt hold på en senere dato.

Med venlig hilsen

Susanne E. B. Unger
Provstisekretær, Rudersdal Provsti
Tlf.: 4546 1280

Personlig mail: seu@km.dk
Provstiets mail: rudersdal.provsti@km.dk
Provstiets hjemmeside: www.rudersdalprovsti.dk