5% midler ydes til det, der er uforudset og uopsætteligt og som ikke kan finansieres af egne midler.

Revisorerne har altid særlig opmærksomhed rettet mod om disse kriterier også er opfyldt, så derfor forvalter vi også ansøgningerne med ekstra omhu. 5% midler ER kun en form for nødhjælpskasse når alt andet glipper.

Skema til ansøgning om 5% midler udfyldes og sendes til provstiudvalget: rudersdal.provsti@km.dk

Ansøgningen dokumenteres i form af håndværkertilbud og/eller en bygningssagkyndigs prisoverslag.
Ligeledes fremsendes protokollat fra det menighedsrådsmøde hvor beslutningen om at ansøge om brug af 5% midler er taget.

Ved ønsker om lån af midler, skal lånet tilbagebetales i løbet af maksimalt 12 måneder.

Ansøgningskemaet findes her.