Budgetter i to tempi

Arbejdet med budgetlægningen for det næste år starter typisk i årets første måneder, altså planlægningen af budget 2020 påbegyndes i januar-februar måned..

Der afholdes et 1. budgetsamråd hvor de foreløbige budgetter 2020 vil blive drøftet. 

2. budgetsamråd - det endelige - finder sted ca. den 11.. september mellem sogne og provstiudvalg.

Kirkeministeriet har defineret nogle helt faste rammer og procedurer som budgetter såvel som regnskaber skal følge.

Se under menupunktet Vejledning for menighedsråd: her.

Samarbejdsaftaler

På det endelige budgetsamråd underskrives en samarbejdsaftale mellem sogne og provstiudvalg.

Samarbejdet omfatter fælles annoncering for kirkelige aktiviteter, en skoletjeneste mellem Rudersdal Provsti og Kgs. Lyngby Provsti, og andet.

Samarbejdsaftalen for 2019 underskrevet af parterne findes her.