Fakturaer for anlægsprojekter og anliggender aftalt betalt af 5%-midler fremsendes elektronisk til mailadressen rudersdal.provsti.dk. På fakturaen markeres:

1) anlægsnummer, eks: 8039 for nyt tag i Gl. Holte 
Tallet refererer til de anlægsarbejder der er  vedtaget på Budgetsamråd (og som provstiet bruger i Økonomisystemet).
 

2) menighedsrådsformand eller folkevalgt kasserers underskrift + dato

Formanden attesterer med sin underskrift, at arbejdet er udført og kan betales. Der er eksempler på at leverandører fremsender fakturaer inden arbejdet er udført.

Provstiets revisor kan på den måde se på fakturaen, at menighedsrådet faktisk har godkendt den.

OBS - OBS: Ifald menighedsrådet ønsker REFUSION for en faktura, der er betalt af menighedsrådet men som provstiet burde betale, så anfør "UDLÆG" - beløb - samt det kontonummer som beløbet skal overføres til.

Det er ikke givet at vi kan få pengene retur fra en leverandør når der er betalt dobbelt.