Der blev afholdt offentligt budgetsamråd tirsdag den 8. september 2015 i den nye sognegård ved Holte Kirke, Solbakken 56, 2840 Holte.

Her aftalte de 7 menighedsråd sammen med Rudersdal Provstiudvalg de økonomiske rammer for 2016.

Referat fra budgetrådet ses her: Mødereferat

Nedenfor er links til alle de drøftede bilag samt den samarbejdsaftale der er indgået mellem menighedsråd og provstiudvalg i 2016.

Bilag A: Kirkelig ligning 2016 i Rudersdal.

Bilag B: Statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat 2016.

Bilag C: Fordeling af landskirkeskatten på kommuner i 2016.

Bilag D: Oversigt over sognenes driftsrammer.

Bilag E. Rudersdal Provstiudvalgskasse. Driftsrammen 2016.

Bilag F: Langtidsplan - mindre projekter 2016.

Bilag G: Langtidsplan - større projekter 2014 - 2019.

Underskrevet samarbejdsaftale 2016.