Hver uge er der en annonce i Rudersdal Avis som viser et udpluk af de aktuelle aktivitetstilbud. 

Her er den nyeste annonce: uge 41.

Ugenummeret står for den uge hvor annoncen publiceres i avisen og ikke for hvornår aktiviteten finder sted.