Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Provst Grete Bøje

Stillingen er p.t. vakant.

Provsten er præsternes nærmeste foresatte og biskoppens lokale medarbejder. Provsten administrerer områder inden for præsternes ansættelsesforhold og fører tilsyn med, at præsterne udøver deres embedsførelse på Folkekirkens grundlag og ifølge gældende lovgivning.

Provsten gennemfører årligt medarbejderudviklingssamtaler med Rudersdals sognepræster. Sammen med præsternes sikkerhedsrepresentant, Xenia Dalgaard (Søllerød Sogn) gennemfører provsten - hvert tredje år - arbejdspladsvurdering for præsterne.

Provsten fører sammen med provstiudvalget tilsyn med menighedsrådene (se under Provstiudvalget), og bistår med råd og vejledning. Provsten er daglig forretningsfører for provstiudvalget.

Grete Bøje

Cand.theol. Fra Københavns Universitet 1986.

Sognepræst (kbf) Vig-Nørre Asmindrup sogne, Ods-Skippinge Provsti, Roskilde Stift 1986-1993.

Sognepræst (kbf) Ny Holte Sogn, Kgs. Lyngby Provsti, Helsingør Stift siden 1993.

Provst for Kgs. Lyngby Provsti 2000-2006.

Provst for Rudersdal Provsti siden 2007.

Medlem af Danmarks Provsteforenings bestyrelse 2003-2009.