Provst Grete Bøje er præsternes nærmeste foresatte og biskoppens lokale medarbejder. Hun administrerer områder inden for præsternes ansættelsesforhold og fører tilsyn med, at præsterne udøver deres embedsførelse på Folkekirkens grundlag og ifølge gældende lovgivning.

Grete Bøje gennemfører årligt medarbejderudviklingssamtaler med Rudersdals sognepræster. Sammen med præsternes sikkerhedsrepresentant, Xenia Dalgaard (Søllerød Sogn) gennemfører hun - hvert tredje år - arbejdspladsvurdering for præsterne.

Provsten fører sammen med provstiudvalget tilsyn med menighedsrådene (se under Provstiudvalget), og bistår med råd og vejledning. Provsten er daglig forretningsfører for provstiudvalget.