Alle sognepræster i Rudersdal Provsti fotograferet 2. pinsedag 2014 til den årlige fælles udendørs gudstjeneste.

Fra venstre mod højre er det: Annemette Norsker (BIR), Inger Merete Hansen (BIR), Klaus Rosenberg-Larsen (VED), Søren Storvad (BIS), Thomas Reventlow Bruun (SØL), Grete Bøje (NYH), Ingrid Halkjær-Larsen (VED), Bruno Rasmussen (NÆR), Charlotte Nørballe (BIS), Niels Vincens Grunnet (NÆR), Xenia Dalgaard Knutzon (SØL), Lise Østergaard (NYH), Anders Vestergaard (BIR), Signe Kamstrup (GLH), Jannik Theilgaard (GLH) og Christian Tholstrup (NYH).

Kontaktoplysninger: (klik på præstens navn for at se portrætfoto)

Høsterkøb Kirke
Annemette Norsker, tlf. 2829 1987 - anno@km.dk
Birkerød Kirke
Anders Vestergaard, tlf. 2856 1809 - av@km.dk
Inger Merete Hansen, tlf. 4581 4060 - imh@km.dk
Rikke Bjerregaard Bertelsen, tlf. 2124 6834 - rbb@km.dk

Bistrup Kirke
Charlotte Nørballe, tlf. 4582 1670 - ckn@km.dk
Søren Christian Storvad, tlf. 4581 0888 - scst@km.dk
Linnéa Lund, tlf. 2784 4849 - lilb@km.dk

Gl. Holte Kirke
Signe Ahlburg Kamstrup, 2151 3618 - saka@km.dk
Jannik Theilgaaard, 5185 5228 - jt@km.dk

Holte Kirke
Grete Bøje, tlf. 2085 1280 - gboe@km.dk
Christian Fink Tolstrup, tlf. 4516 1033 - cft@km.dk
Lise Djernes Østergaard, tlf. 3031 5456 - kldo@km.dk

Nærum Kirke
Bruno Rasmussen, tlf. 4550 5351 - brra@km.dk
Niels Vincens Grunnet, tlf. 3296 0730/4580 5392 - nvg@km.dk
Klaus Rosenberg-Larsen, tlf. 2328 7108 - krl@km.dk (konfirmander)

Søllerød Kirke
Xenia Dalgaard, tlf. 4580 7300 - xk@km.dk
Rikke Vanggaard, tlf. 4346 0807 - rva@km.dk

Vedbæk Kirke
Ingrid Halkjær-Lassen, tlf. 4035 0640 - ihl@km.dk