Der blev afholdt offentligt budgetsamråd onsdag den 10. september 2014 i Nærum Sognegård.

Her aftalte de 7 menighedsråd sammen med Rudersdal Provstiudvalg de økonomiske rammer for 2015.

Referat fra budgetrådet ses her: Mødereferat

Nedenfor er links til alle de drøftede bilag samt den samarbejdsaftale der er indgået mellem menighedsråd og provstiudvalg.

Kirkelig ligning i Rudersdal Kommune 2015 (Bilag A)

Driftsrammer og ligning 2015 (Bilag B1)

Budgettet for ”Rudersdal Provstudvalgskasse (Bilag B2)

Langtidsplan Mindre projekter (Bilag C1)

Langtidsplan 2015-2018 større projekter (Bilag C2)

Fordeling af landskirkeskat på kommuner (Bilag D)

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat 2015 (Bilag  E)

Samarbejdsaftale 2015 underskrevet. Bogstavet i parentes i samarbejdsaftalen henviser til formålskontoen i økonomisystemet.