Udgivet af Susanne Unger, tor d. 22. aug 2019, kl. 11:26

Budgetsamråd 2020 er udskudt til mandag den 7. oktober 2019 kl. 19:00.

Grundet ny regeringsdannelse har Kirkeministeriet meldt ud, at tallene for landskirkeskat og udligningstilskud først er kendt "ultimo september". Den præcise dato er ikke meldt ud.
Normalt bliver tallene meldt ud til provstierne primo juli og budgetterne skal afleveres til kommunen den 15. september.

I år er fristen for aflevering usædvanligt kort, idet tallene meldes ud til provstierne sidst i september og budget 2020 skal afleveres til kommunen den 8. oktober 2019. Det indebærer i værste fald at vi kun har 1 uge til at lave det endelige budget, drøfte det i provstiudvalget, afholde budgetsamråd med sognene og sende tallene afsted til kommunen.


Kategorier Nyt fra provstiet