Hvad skal vi med skolen?

Hvad skal vi med skolen?


# Klummer
Udgivelsesdato Udgivet fredag d. 1. marts 2019, kl. 09:53
Hvad skal vi med skolen?

Skole og ikke mindst driften af den er til debat - igen. Det er politik, og det er økonomi. Det er sådan set også ideologi. Ikke at forglemme. Og alle os som ser folkeskolen som en grundpille i vores samfund, skulle måske gøre os den ekstra anstrengelse at rykke tilbage til start og spørge: ”Hvorfor er det vi er så glade for skolen? og måske træde et skridt længere tilbage og spørge sig selv: ”Hvad skal vi med skolen?” Vælg nu de 5 vigtigste udsagn nedenfor og bed din sidemand, nabo, kollega - eller endnu bedre -  en lærer, en forælder til skolebørn eller et medlem af skolebestyrelsen, om at gøre det samme. Når så I begge har valgt 5 udsagn, og har op til 10 forskellige udsagn, så skal I blive enige om 5. Her kan samtalen og debatten tage sin begyndelse. God fornøjelse:

Udvikle elevernes arbejdsdisciplin.

Fremme elevernes selvværdsfølelse.

Lære eleverne at læse, skrive og regne.

Gøre eleverne fortrolige med dansk sprog, kultur og historie.

Gøre eleverne fortrolige med den demokratisk livsform.

Lære eleverne at udtrykke sig varieret.

Lære eleverne at argumentere.

Give eleverne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Lære eleverne at tage ansvar.

Lære eleverne at undre sig.

Lære eleverne at involvere sig i fællesskabet.

Lære eleverne at kende forskel på rigtigt og forkert.

Lære eleverne at samarbejde.

Lære eleverne at høre efter, hvad der bliver sagt.

Lære eleverne lydighed.

Gøre eleverne tolerante over for det anderledes.

Lære eleverne at forholde sig kritisk til deres omverden.

Gøre eleverne gode til at løse konflikter.

Lære eleverne at acceptere egne muligheder og begrænsninger.

Gøre eleverne klima- og miljøbevidste.

Sikre at eleverne klarer sig godt i de nationale tests og afgangsprøver.

Give eleverne tillid til egne evner.

Sikre at eleverne bliver demokratiske medborgere.

Udvikle elevernes evner til at tænke og handle kreativt.

Lære eleverne at udnytte deres kompetencer bedst muligt.

Gøre eleverne innovative og entreprenante.

Lære eleverne, at hvert enkelt menneske er værdifuldt i sig selv.

Sikre at eleverne lærer noget.

Udsagnene er hentet fra www.hvadskalvimedskolen.com, som foreningen Skole og Forældre, Danmarks Lærerforening og landets biskopper står bag. Initiativet har haft til hensigt at styrke den lokale folkelige debat om, hvad formålet er med at drive grundskole i Danmark, og hvordan det udmøntes bedst i praksis.

Af Anders Vestergaard,

sognepræst i Birkerød