Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Nærværets og engagementets magt

Nærværets og engagementets magt


# Klummer
Udgivelsesdato Udgivet onsdag d. 27. september 2017, kl. 14:06
Nærværets og engagementets magt

I anledning af reformationsjubilæet har De Folkekirkelige Skoletjenester på Sjælland og Lolland-Falster de sidste 14 dage gennemført rollespillet ”Reformationen kommer til København”.

Hver dag er ca. 10 klasser fra Folkeskolens udskolingstrin blevet sendt ud fra Helligåndshuset til 5 poster ved Vor Frue Kirke, Bispegården, Sct. Petri kirke og Universitets kælder.  Eleverne i hver klasse blev indledningsvis opdelt i fire stænder: Peblinge, borgerdøtre, lærlinge og novicer og blev oplyst om de enkelte stænders vilkår, rettigheder og pligter i 1533.  På hver post blev de så mødt af to, der spillede et lille rollespil, hvor den ene argumenterede for reformationens gennemførelse og den anden forsvarede den katolske kirkes stilling. På baggrund af det lille rollespil fik eleverne så den opgave, at de som gruppe i hver deres stand skulle vælge og forsvare, hvilke af de argumenter de var blevet præsenteret for, som de fandt mest overbevisende, hvis man altså var pebling, borgerdatter, lærling eller novice i København i 1533.

For at gennemføre sådan et rollespil over så mange dage, har Skoletjenesterne været nødt til at hverve frivillige. For at støtte projektet valgte jeg at bruge en fridag som frivillig.  Så mandag morgen mødte jeg op i Helligåndshuset og blev tildelt rollen som den katolske præst Theodor og et farvestrålende kostume, så jeg mest af alt lignede en katolsk biskop.  Så begav jeg mig sammen med ”Larsine”, gift med en luthersk præst, til Vor Frue kirkes indgang, hvor vi sammen skulle diskutere for og imod afladshandel.  De argumenter, som jeg skulle fremføre for afladshandelen, forekom mig meget tynde, så jeg tænkte, her er kun en ting der duer: Nærvær, forførelse og ren demagogi. 

Grebet an på den måde talte rollen pludselig voldsomt til mit indre legebarn. Jeg havde en fest, og som dagen skred frem blev jeg mere og mere grebet af det. Min medspiller ”Larsine” og jeg morede os kosteligt, og vi glædede os over elevernes reaktioner og over, hvor gode de var til at gå ind i deres roller som hhv. peblinge, novicer osv.  ”Larsine” var en af dem, der havde været med mange dage, så op ad dagen blev hun lidt træt.

Og så opdagede vi til vores egen skræk og forundring, at det var lige før at vi ikke fik gennemført reformationen. 

Det var noget af en øjenåbner for hvilken magt, der er i nærvær og engagement. Kombineret med uvidenhed eller dårlig oplysning af de faktiske sagsforhold, kan det at udstråle nærvær og engagement for alvor blive en farlig magt.

Reformationen blev i sin tid gennemført, måske fordi det var kongens og ikke folkets beslutning.

 Grete Bøje, sognepræst Ny Holte