Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Liv og død

Liv og død


# Klummer
Udgivelsesdato Udgivet tirsdag d. 3. januar 2017, kl. 13:53
Liv og død

Af Annemette Norsker,
sognepræst i Høsterkøb kirke


Liv og død
Vores nye kirkeminister har udtalt, at staten skal betale for kirkens kultur og kirkegårde, men ikke forkyndelsen; den må folk selv se at besinde sig på og betale for.
For os her i Rudersdal er hendes kommentar om kirkegårdene velkommen. Vil staten begynde at
finansiere dem, kan vi ånde lettede op, for med de takster kommunen nu har indført, er der nogle for hvem, det bliver en saga blot at have en grav at besøge!
Men så er der forkyndelsen; skal folk særskilt betale for den? Kirkeministeren siger, det er et spørgsmål om, at folk må til at besinde sig på, hvad der virkelig betyder noget for dem i det danske samfund. Vil man have kirke andet end som en tom kulturinstitution?

Ordet ”forkyndelse” er så gammeldags i mine ører, at jeg dårlig nok ved, hvad det dækker. For mig
er forkyndelse hele pakken. Dvs, såvel præstens ord som hele formen på en gudstjeneste.
Prædikenerne har vi præster moderniseret gennem mange år. Vi gør det forskelligt alt efter alder,
interesser og temperament, og derfor er der et stort udbud for folk alt efter deres alder, interesser og temperamenter. Men kirkens forkyndelse er også dens form. Og den er der ikke blevet rørt ved – og måske er det årsagen til, at mange føler sig fremmedgjorte, når de af en årsag er der. Skal vi gøre kirken nærværende og forståelig for det nutidige menneske, må vi i mine øjne også ruske lidt i kirkens former - dens ritualer, liturgier, musik og tidspunkter for gudstjenesten. Præstens prædiken kan ikke gøre det hele; det er jo blot ny vin i gamle sække, og den går ikke, som Jesus sagde.
Mange elsker at komme i kirke juleaften, og det skyldes måske, dens form er let og musikken
genkendelig, så man ikke føler sig fremmedgjort.

Det er hele kirkeformen, såvel danskerne som deres præster og menighedsråd skal tænke
nærmere over, hvis vi ønsker kirken bevaret. Hvad enten den økonomisk fortsætter
som altid eller bliver efter amerikansk model med brugerbetaling.

Med disse ord håber jeg, der er basis for yderligere besindelse. Godt nytår til alle!