I kirkerne i Rudersdal er der gudstjeneste på alle søndage og helligdage. Derudover arrangerer hvert sogn mange aktiviteter såsom koncerter, foredrag og sogneudflugter. Man kan få en smagsprøve på de mange aktiviteter der foregår på tværs af sognene ved at gå ind på Det sker i Rudersdal i hovedmenuen og vælge den kategori der har interesse: eksempelvis Børn & Unge eller Foredrag og studiekredse.

For aktiviteter i Bistrup og Nærum, venligst gå direkte til deres egen hjemmeside (ses i venstre kolonne).

 

Resultatet af valgforsamlingerne tirsdag den 15. september

Tirsdag den 15. september blev der afholdt valgforsamlinger i samtlige sogne i Rudersdal Provsti.

I henhold til cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling § 29 stk. 1-2, skal valgbestyrelsen herved bekendtgøres, at der senest fire uger efter valgforsamlingen, det vil sige senest tirsdag den 13. oktober 2020, kan indgives en kandidatliste, og dermed udløses afstemningsvalg. En kandidatliste skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendte formularer og underskrives af mindst ligeså mange stillere, som der skal vælges i det pågældende sogn. Menighedsrådets funktionsperiode er fire år. På det enkelte sogns hjemmesider står der, hvor kandidatlisterne kan afleveres. Læs iøvrigt mere på Kirkeministeriets hjemmeside.
 


Her er resultaterne fra de enkelte sogne

Birkerød
Valgte 
Dorte Vogth Hansen, Finn Aage Jørgensen, Karen Madsen, Karen Borg-Hansen, Niels Erik Andersen, 
Inge Svejgaard Pedersen, John Theil Münster, Leila W. N. Aasen, Anne Knudsen, Carl-Vilhelm Rasmussen,
Bodil Bøiehøj, Olaf Kolind Matthiassen, Inger Louise Shegel Vang   
Suppleant Merete Terp


Bistrup
Valgte
 Henrik Malthe, Else Marie Møllmann, Inger-Manon Krarup, Stig Christensen, Carl Helman, Søren Jenstrup, 
Jens Larsen, Dorthe Steen, Truels Truelsen, Lars V. Søndergaard-Nielsen, Michael Olsen
Suppleanter Miriam Midjord, Julius Thorsøe, Birgit Løvgreen Christiansen, Charlotte Wagner, Mogens Hindsberger


Gl. Holte
Valgte
 Anne Minor Christensen, Ulla Thillerup, Bernd Larsen, Maria Santana, Helle Schlegel Rasmussen,
Sarah Christensen, Mikael Sylvest, Erik Finn Nielsen
Suppleanter Ingen

Høsterkøb
Valgte
Peter Gerlach-Hansen, Carl Christian Fischer Trollo, Pia Hallas, Henrik Stensfeldt Pedersen,
Mark Justin Shedel, Peter Baumgarten Frederiksen, Anders Schou
Suppleanter Ingen

Ny Holte
Valgte Dorthe Klemmensen, Gerda Christensen, Henrik Christian Lindstrøm, Johanne Albjerg Scheel, Lars Bjørn,
Lone Elvig, Michael Seistrup, Sven Paul Larsen, Ulla Merete Dyrvang
Suppleanter Henrik Holt Larsen, Dorte Lemche, Poul Rene Wilms, Marianne Koester

Nærum
Valgte Carsten Erichsen, Margit Albertus, Anne Ledet, Pia Sverdrup-Jensen, Jens Broch, Anders Kronborg,
Tove Kinslev, Henrik Rintza Jørgensen
Suppleanter Hjørdis Rasmussen, Kirsten Malthe, Ingeborg Kjær, Kirsten Scherfig

Søllerød
Valgte 
Karen-Anke Tørring, Ann Sofie Orth, Anne Kill Berthelsen, Marianne Løvdahl, Karen Schousboe,
Jakob Fruergård Poulsen, Helle Moesgaard Andersen, Henrik Haar, Bodil Dichow, Christina Typer Jardorf
Suppleanter Stefan Berting Skrubbeltrang, Lene Ehrenreich, Vibeke O´Sulliwan, Henrik Hyer Hansen,
Werner Nielsen Wittekind

Vedbæk
Valgte
 Einar Bolt, Thomas P. Nielsen, Preben Bille Brahe, Lise Foged, Lillian Lindgreen, Anne Marie Folkmar Andersen,
Susanne Bjergaard, Vivian Ree, Bente Guldsborg, Anny Holm  
Suppleanter Mette Torp, Annelise Saugmann, Louise Brodersen, Janet Nielsen